FITOK Hydrogen

fitok products for hydrogen applications

FITOK is at the forefront of innovation with its extensive range of hydrogen application products, designed to meet the rigorous demands of the hydrogen energy sector. Our products encompass cutting-edge technology and exceptional quality to ensure safety, reliability, and efficiency in hydrogen production, storage, and distribution. Trust FITOK to deliver the performance and dependability needed for your hydrogen applications.

IDEE 1: AFBEELDINGEN + knop met tekst (beiden linken naar zelfde pdf) linkjes knoppen werken nog niet, is even voor het concept

Idee 2: FLIPBOOK + knop

FITOK Hydrogen | Brochure
FITOK – Tips for Hydrogen Applications
FITOK Products for Hydrogen Applications

Idee 3: tekst (bij meer dan 20 items bijv)

Dit is even een voorbeeld van een overzicht. Ik heb de rijen 5 lang gemaakt waardoor het wat beter scanbaar wordt voor je oog (dan dat je een lange rij van 10 links hebt) De linkjes linken nu nog naar FITOK, maar als we alle pdf’s intern op de website hebben staan worden dit interne links.

FITOK | General Instrumentation